loader image

Nagradna igra “Stellarbeat Merch” 

PRAVILA IN POGOJI

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE ˝StellarBeat Merch˝

 

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je MixMedia, Jadranska cesta 27, 2000 Maribor (v nadaljevanju organizator), ki v skladu s temi pravili prireja nagradno igro ˝StellarBeat Merch˝.  Nagradna igra poteka na Instagram strani StellarBeat Music Festival  ( https://www.instagram.com/stellarbeatmusicfestival/) in sicer v času od 23. 05. do 28. 05. 2021 do 00:00 ure. Vsi, ki bodo do 28. 05. 2021 do 00:00 ure delili in komentirali pod nagradno objavo (LINK), bodo sodelovali v izboru za nagrado.

 

NAGRADE IN ŽREBANJA

Nagrada StellarBeat merch paket vsebuje vijoličen hoodie in flaško oz. majico ‘ADVENTURE’ in bombažna vrečka/nahrbtnik. Izžrebata se 2 nagrajenca.

Žrebanje bo potekalo 29. 05. 2021 ob 10:00 uri v prostorih organizatorja. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

 

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI IN NAČIN SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo ta pravila in pogoje sodelovanja. Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe, mlajše od 18 let, če mladoletnikovi starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Upošteva se tista starost, ki jo sodelujoči dopolni na dan prevzema nagrade oz. ob zaključku nagradne igre.

V žrebanju za nagrado StellarBeat Merch paketa (vijoličen hoodie, flaška, ‘ADVENTURE’ majica in bombažna vrečka/nahrbtnik) sodelujejo vsi, ki bodo sledili Instagram strani @stellarbeatmusicfestival in komentirali pod nagradno objavo (LINK). S tem bodo tudi izrazili strinjanje s pogoji nagradne igre.

Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. V primeru večkratnega sodelovanja v nagradni igri iz istega Instagram profila, se šteje prva prijava.

ŽREB NAGRAD

Žrebanje nagrad bo izvedeno 29. 05. 2021 ob 10:00 uri v prostorih organizatorja, v prisotnosti 3 članske komisije. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.

Nagrajenci bodo o izidu žrebanja obveščeni preko zasebnega sporočila, predvidoma do 29. 05. 2021 do 20:00 ure. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate pa ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD

Pred prejemom nagrade vam pošljemo izjavo o prejetju nagrade, ki jo skenirate ali fotografirate in nam jo pošljete nazaj. Nagrado vam bomo po prejemu podpisane izjave poslali po pošti na vaš naslov.

Za prejem nagrade je potrebno posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov in poštno številko).

Nagrada StellarBeat Merch paket (vijoličen hoodie, flaška, ‘ADVENTURE’ majica in bombažna vrečka/nahrbtnik) bodo poslane po POŠTI.  Nagrajenci so dolžni pisno, v skladu z navodili, ki jih prejmejo ob obvestilu, potrditi in sporočiti svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, poštna številka), in sicer najkasneje v roku 3 dni od prejema obvestila o nagradi (ali v drugem roku, ki bo navaden v obvestilu).

Če nagrajenec v navedenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade.

Nagrada StellarBeat Merch paket v vrednosti manj kot 42 EUR je dohodek v skladu s 1. točko 3. odstavka 105. člena ZDoh-2. Davčna osnova je v skladu s 1. odstavkom 108. člena ZDoh-2 celotni doseženi dohodek. V davčno osnovo se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno določeno naključje, ker vrednost dobitka ne presega 42 evrov.

Nagrajenec se strinja, da dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v komunikacijskih kanalih organizatorja, sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih nagradne igre oz. prevzema nagrade.

STRINJANJE S POGOJI IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradni igri, so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov.

Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri (ime in priimek, naslov, poštno številko, e-naslov), uporabi za potrebe nagradne igre. Po preteku obdobja, potrebnega za izvedbo nagradne igre, bodo njegovi podatki uničeni.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete in zahtevate vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravke, blokiranje in izbris osebnih podatkov ter vložitev pritožbe.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na Instagram strani StellarBeat Music Festival  (https://www.instagram.com/stellarbeatmusicfestival/).

Pravila so dostopna pri organizatorju in na spletni strani StellarBeat Music Festival  (https://stellarbeat.si). Za dodatne pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na elektronski naslov info@stellarbeat.si.

 

STELLARBEAT MUSIC FESTIVAL, 23. 05. 2021

The Fourth Mission of the StellarBeat Festival is postponed to 2022!

We dream of the day when we can UNITE AGAIN and we know that one day we will. Unfortunately, this will not happen as planned this year. We want to stay positive and hopeful towards a carefree summer of 2021, but the situation is unforeseeable and we have no official information or guidelines about organizing large events. 

After much thought we have decided to postpone our 4th StellarBeat mission to JUNE 2022. We want to offer you the full festival experience and not just a part of it. We want to produce a unique adventure for you, see you laugh, kiss and dance with your friends while creating lifelong memories. That is our mission and will always be! 

Our 4th mission in 2022 will be an incredible reunion that we all await. A 3-day long music festival with international superstars, more than 50 local and regional artists, and an unbelievable adventure crowd. However, there is a chance our lineup will change and we will include other artists in the program. 

All tickets you bought for 2020 or 2021 will be transferred to StellarBeat 2022, meaning that the ticket you already have now is the same ticket you can use to enter StellarBeat 2022. If you want to support our mission in these challenging times, we encourage you to keep it. However, if you wish to be refunded, there is a possibility to do so until May 31st  2021 at info@stellarbeat.si

For now, we will keep working hard to produce the most amazing festival experience for you in 2022. Until then you can follow our new project Aurora (auroramusic.io), which will unite us again in front of the screens. And we will soon release a NEW exciting project that will connect us through music and make us dance to new tunes every week. So stay tuned!  

We appreciate each and every one of you who supported our first 3 missions, our other projects and kept the tickets for all this time. Thank you! 

If you have any questions we are happy to answer them all if you send them to info@stellarbeat.si

Thank you for your ongoing support and love, stay positive and never stop dancing until… 

WE UNITE AGAIN!